GSLB & Anycast

הפחיתו את זמן ההשהיה והגדילו את זמינות השרתים החולקים IP משותף

אם ברשותכם רשת של שרתים החולקים כתובת IP משותפת, ניתוב איזון העומס של Interhost הוא הפתרון

שיאפשר לכם להפחית את זמן ההשהיה ולהגדיל את זמינות השרתים.

צוות המומחים של Intethost יתמוך ברשת ה-Anycast שלך עם תכונות GSLB ו-DNS וינתב תנועה מהמשתמש לאפליקציה תוך התחשבות בסביבת התשתית הכוללת. כמו כן, צוות Intethost ינהל את הדומיינים שלכם עם איזון עומסים גלובלי.