Multihoming

קבלו ביצועי רשת אמינים וחיבור מהיר ומאובטח יותר לאינטרנט עם רשת ה- Multihoming של Interhost

רשת האינטרנט מורכבת ממאות אלפי רשתות אוטונומיות החשופות לטעויות אנוש ולהתקפות זדוניות

על ניתוב האינטרנט. איומים אלו עלולים ליצור הפרעות פתאומיות בשירות ולפגיעה בזמינות של האתרים והאפליקציות שלכם.

שירות ה- Border Gateway Patrol (BGP)של Interhost מנטר את מסלול ה-BGP אל הרשת שלכם וממנה ומספק לקהל המשתמשים חוויית לקוח דיגיטלית מיטבית, ללא כשלי ניתוב: